Algemene verkoopvoorwaarden

Uitgeverij Sint Rombout behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging worden de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling toegepast op elke bestelling.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden afgesloten via deze website: uitgeverij Sint Rombout => sintrombout.com

Het feit dat iemand een artikel bestelt dat op deze site te koop wordt aangeboden, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen voordat hij bestelt. Om deze aanvaarding tot uitdrukking te brengen, moet de Klant - voordat hij zijn bestelling afrondt - een validatievakje Ik accepteer de algemene voorwaarden aanvinken dat voor dit doel is voorzien.

Geen enkele bestelling is mogelijk zonder deze 2 handelingen.

Prijzen

De prijzen in euro zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Ze kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de uitgever, met dien verstande dat boeken worden gefactureerd tegen de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, behalve in het geval van een latere belangrijke verhoging door de uitgever. Porto-, verpakkings- en verzendkosten worden aangegeven voordat de koper de bestelling plaatst. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro's en betaald in euro's.

Levering

Producten worden geleverd op het adres dat de koper heeft opgegeven op het bestelformulier. De koper kan tijdens het plaatsen van de bestelling verzoeken om levering op een ander adres dan het factuuradres.

De levertijd omvat de tijd die nodig is om de bestelling te verwerken, het pakket klaar te maken en het te verzenden. Goederen worden altijd vervoerd op risico van de ontvanger.

We garanderen een snelle levering, op voorwaarde dat alle artikelen in je winkelmandje op voorraad zijn.

Betaling

Je kunt op de volgende manieren betalen:

- voor België:  - bankoverschrijving – PayPal - creditcard

- voor buitenland: - PayPal - creditcard

- Wij aanvaarden geen bankcheques

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij verbinden ons ertoe geen informatie over de klant aan derden door te geven zonder toestemming van de klant. Deze informatie is vertrouwelijk. Ze kunnen alleen worden overgedragen als het bedrijf wordt verkocht aan een derde partij. Alle contactgegevens zijn volledig vertrouwelijk. In overeenstemming met de Belgische wet op gegevensbescherming hebben klanten het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. Hiervoor hoeven ze alleen maar een verzoek in te dienen per e-mail of post.

Aansprakelijkheid

Uitgeverij Sint Rombout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het afgesloten contract in geval van: overmacht, volledige of gedeeltelijke staking van postdiensten, vervoerders en rampen veroorzaakt door overstroming of brand. Uitgeverij Sint Rombout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst met betrekking tot producten die zijn aangeschaft om te voldoen aan professionele behoeften. 

Producten

De koper, die zich vertrouwd heeft gemaakt met de door Uitgeverij Sint Rombout op de markt gebrachte producten en hun kenmerken, heeft op eigen verantwoordelijkheid en op basis van zijn vooraf vastgestelde behoeften, vóór het plaatsen van zijn bestelling, het product of de producten gekozen dat of die het voorwerp uitmaakt of uitmaken van zijn bestelling.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper, indien hij zichzelf niet voldoende bekwaam acht, om de hulp van een adviseur in te roepen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als een product niet aan de verwachtingen van de koper voldoet. 

Verzendkosten : Alleen voor binnen Europa

- Forfaitaire verzendkosten tegen het standaardtarief:

We sturen je de hele bestelling in één keer op.